Sportieve Visie

TBA

Inspraak via ouderraad en spelersraad

Zowel ouders als spelers hebben een apart inspraak kanaal via de ouderraad & spelersraad.

Opleidingsplan

TBA

Panathlonverklaring

Elke jongere heeft het recht om te sporten op zijn of haar eigen maat. Om het recht op sport op jongerenmaat te vrijwaren en kracht bij te zetten, werd de Panathlonverklaring ontworpen. Deze verklaring vertrekt van de noden van het kind en is opgebouwd uit vijf grote thema’s:

 1. het uitdragen van positieve waarden;
 2. het bannen van alle vormen van discriminatie;
 3. het nemen van preventieve en curatieve maatregelen;
 4. het verwelkomen van sponsors in overeenstemming met de hoofddoelstellingen van jeugdsport;
 5. het onderschrijven van het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Fair Play Charter

SK Berlare draagt fair play hoog in het vaandel. Hieronder kan je ons Fair Play Charter raadplegen. 

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medemaats
 6. Respect voor alle collega voetballers
 7. Respect voor de supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf (geen alcohol en drugs, niet roken)